PAPER ISLAND Verkstad, ett rum för konst, Norrköping, 15 feb